Monday, June 14, 2010

Ulasan Sesi Kupasan Buku 'Islam & Secularism'

Salam Sejahtera,

Pada 18 Jun 2010 baru-baru ini,bersamaan dengan hari Jumaat,bertempat di Shafi'e Conference Room Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Halaqah Keilmuwan Muda(HAKIM), ABIM dan Curiosity Institute telah mengadakan sesi kupasan dan diskusi terhadap buku paling penting karya Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas iaitu 'Islam and Secularism'.


Buku ini pada saya adalah salah satu 'magnum opus' karya Prof.SMN yang teramat penting untuk dihadami oleh setiap pemuda-pemudi dan juga bagi sesiapa sahaja yang ingin mendapatkan pencerahan terhadap situasi yang melanda dunia pada masa kini bersama penyelesaiannya.Membaca karya al-Attas ini membawa kita ke sebuah pengembaraan alam yang begitu asyik dan menyelami lautan masalah yang begitu mendasar serta mencari sudut pandang alam dengan terbang tinggi ke angkasa bagi memahami situasi dunia dan gagasan penyelesaiannya secara 'kulli'(menyeluruh).

Namun untuk memahami setiap pemikiran yang ingin diungkapkan oleh Prof SMN di dalam karyanya ini bukanlah sesuatu yang mudah.Ini kerana ketelitian yang begitu tinggi serta kandungan pemikiran Prof yang menjangkaui pemikiran orang kebanyakan termasuklah para 'academicia' sendiri membuatkan kebanyakan daripada kita tidak mampu menghadami hatta untuk mengunyah kandungannya juga belum tentu dapat dilakukan.Ada antara pembaca serta pengkaji penulisan Prof SMN ini terpaksa mengulangi pembacaan mereka 3 hingga 4 kali pembacaan semata-mata untuk memahami pemikiran yang cuba diungkapkan oleh Prof dalam karya tersebut.Namun tidak kurang juga yang masih terpaksa melakukan lebih daripada bilangan tersebut.

Justeru itu,sumber ilmu yang begitu berharga yang diungkapkan di dalam karya hebat ini perlu dihadami secara berguru bagi mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan tepat.Nilai yang dimiliki oleh buku ini bukan calang-calang.Kerana itulah para intelektual berlumba-lumba untuk menghadami karya ini.Antara kepentingan yang paling jelas dapat kita rasai bersama ialah keupayaan buku ini untuk menjawab segala persoalan yang dimainkan oleh para modenis dan juga post-modernis.Sesuai dengan tajuknya 'Islam and Secularism', nilai-nilai fahaman sekular dapat diruntuhkan dengan begitu jelas oleh buku ini.Kerana itu karya ini begitu digeruni oleh para pendokong 'ism'(ideologi) yang tidak berpaksikan ketauhidan Maha Pencipta.

Dengan kemampuan kita untuk memahami buku ini,maka segala permasalahan yang berlaku pada masa kini dapat diperbaiki dari segenap aspek kehidupan samaada melibatkan politik,ekonomi,sosial,pembangunan,moraliti dan juga kemanusiaan.Jika orang awam mampu memahami perkara ini dan pemikiran ini dapat digerakkan ke dalam ummah,maka proses mentarbiyyah serta membaiki kembali kepincangan sistem kehidupan masa kini pasti dapat dilaksanakan.Sesuai dengan azam ini,maka di bawah ini adalah beberapa isi penting yang termampu dicatatkan semasa sesi diskusi tersebut yang dikendalikan oleh Assoc. Prof. Dr Muhammad Zainiy Uthman yang merupakan salah seorang anak didik Prof SMN.Ikuti rumusan perkara-perkara penting diskusi tersebut seperti di bawah :

ISLAM AND SECULARISM
oleh : Assoc. Prof. Dr Muhammad Zainiy Uthman

1. Pada awal sesi,Dr. Zainy mengupas bab pertama di dalam buku tersebut.Huraian mengenai bagaimana munculnya sekularisme dibincangkan dengan menyelami perkara yang berlaku ke atas agama Kristian.Antaranya memahami jenis-jenis agama Kristian yang sebenarnya terbahagi kepada dua iaitu 'Eastern Christianity' dari Greek dan juga 'Western Christianity'dari Rom.Beliau juga menekankan kepentingan mengetahui ciri-ciri yang membezakan antara kedua-dua jenis Kristian ini.

2. Dr.Zainy juga memberitahu hadirin bahawa 'mythology' adalah salah satu perkara penting untuk memahami persoalan-persoalan di dalam agama.Kerana itu para pengkaji Barat yang kini cuba memahami aspek metafizik mula memberi penekanan kepada aspek-aspek 'mythology' ini dengan mengetengahkan pelbagai filem dan cerita yang memaparkan tema tersebut seperti 'Clash of the Titans','Narnia' dan 'Lord of the Rings'.Kesemuanya dihasilkan oleh profesor dari Universiti Oxford.Dr.Zainy juga mencadangkan hadirin untuk membaca karya Joseph Campbell yang banyak menghasilkan karya bersifat sedemikian.

3. Kepentingan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa ilmu diserlahkan melalui penggunaan bahasa ini oleh para 'academicia' di UK yang menganggap bahasa Arab sebagai bahasa Sains(language of science).Di UK terdapat dua jenis institusi kesarjanaan utama dalam bidang ilmu.Pertamanya ialah Royal Academic yang dipenuhi oleh para saintis.Keduanya British Academia yang dikuasai oleh intelek sains kemanusiaan.Mereka semua bercakap dalam bahasa Arab kerana pada mereka itulah bahasa sains,bahasa yang digunakan untuk memahami sains!Untuk para intelektual yang ingin memasuki Universiti Oxford, mereka wajib mengetahui bahasa Arab!Begitulah hebatnya bahasa Arab diakui sebagai bahasa ilmu di kalangan intelektual Barat sendiri.Jika diteliti lagi kata Dr. ,kita akan mendapati bahawa universiti yang menjadi kebanggaan dunia dan Eropah ini sebenarnya tidak bertunjangkan sekularisme atau menmisahkan agama dari kehidupan.Sebaliknya jika diperhatikan moto yang digunakan oleh universiti ini mereka sebenarnya mengakui secara jelas betapa perlunya agama dalam mendapatkan ilmu.Moto Oxford "Dominus illuminatio mea" membawa maksud "The Lord is my light".Cambridge pula dengan motonya "Hinc lucem et pocula sacra" yang membawa maksud "Literal: From here, light and sacred draughts
Non-literal:From this place, we gain enlightenment and precious knowledge".Begitu juga dengan beberapa universiti terkemuka dunia yang lain yang menjadi tanda kesarjanaan dunia Barat pada zaman kini.Kebanyakannya dipengaruhi oleh pengaruh tamadun Islam.Ini juga menunjukkan bahawa universiti-universiti ini sebenarnya berjaya kerana menggunakan kefahaman asas kukuh (basic foundation) daripada Islam dan bukan hanya beretorik seperti mana yang terdapat oleh universiti-universiti negara Islam zaman kini.
4. Dr.Zainy juga mnenerangkan tentang makna 'ism'(ideologi) yang merupakan pembentukan daripada juzuk-juzuk kecil ideologi sehingga membentuk 'superstructure' ideologi.Antara contohnya ialah 'secularism','post-modernism','capitalism' dan 'liberalism'.Untuk 'ulama yang menyedari dan memahami perkara ini,mereka pasti tidak akan menggunakan terma 'ism' dalam ilmu dan pengetahuan Islam.Sebagai contoh 'suphism'(sufisme).Hal ini kerana penggunaan perkataan 'ism' dalam cabang-cabang agama akan mengeluarkan elemen-elemen kerohanian dalam agama.Ini akan melambangkan agama bukan lagi untuk dipraktis tetapi hanya ideologi(dalam fikiran) dan mengeluarkan maksud agama iaitu 'ad-Din' sebagai cara hidup.Sebaliknya dalam mengamalkan agama,Islam meletakkan nama cabang kerohanian ini dengan penggunaan nama 'Tasawwuf'.Ini menunjukkan Islam pada awal-awal lagi telah membuang segala elemen sekularisasi dalam asasnya dan tidak sama sekali boleh dipisahkan seperti mana yang berlaku kepada agama Kristian.Ini juga menjadi hujah untuk mempertahankan Islam daripada serangan hujah pihak liberal.

5. Selain itu,Dr.Zainy juga menerangkan tentang penggunaan perkataan 'islamic' yang banyak digunakan dalam mengaplikasikan tatacara hidup Islam.Berdasarkan pengalaman menuntut imu daripada Prof SMN,beliau membantah penggunaan perkataan ini atas untuk tujuan tersebut.Hal ini kerana di dalam Islam tidak terdapat atau wujudnya perkataan atau perkara yang dinamakan 'islamic'.Islam itu sendiri sudah mencakupi keseluruhan.Ia adalah satu tatacara hidup yang syumul.Tidak tepat untuk menggambarkan pengamalan Islam dalam sesuatu bidang dalam kehidupan dengan perkataan
'islamic'.Begitulah ketelitian pemikiran Prof SMN dalam memahami dan menggunakan ilmu semantik.Sebaliknya,golongan yang dinamakan 'islamic' itu sebenarnya merujuk kepada golongan umat Islam yang tersasar dari landasan Islam.Dalam bahasa Arab,kitab-kitab lama manamakannya 'Islamiyyun'.Contoh golongan ini seperti Muktazilah,Islam Liberal, Ayah Pin dan sebagainya.

6. Perkara seterusnya yang dinyatakan oleh Dr. Zainy ialah Islam bukan sebuah ideologi.Ideologi datang daripada manusia,dicipta oleh idea-idea manusia.Islam datang dari Tuhan.Diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia.Bagi masyarakat Barat yang menggunakan bahasa Inggeris,mereka menggunakan perkataan 'Islamic religion' untuk merujuk kepada agama Islam.Ini tidak tepat seperti mana dibicarakan sebelum ini tentang makan 'islamic'.Mereka menyebut sebegitu kerana mereka beranggapan bahawa Islam datang daripada para pemikir Islam.Kerana itu di dalam menggunakan perkataan yang betul mengikut konsepnya, Prof SMN menekankan penggunaan perkataan 'religion of Islam' dan bukannya perkataan 'Islam religion'.Ini disebabkan mengikut penggunaan tatabahasa Inggeris yang tepat, penggunaan 'of' bermaksud Islam bukanlah 'sub' kepada agama tetapi Islam adalah sebagaimana ia,iaitu sebetul-betulnya agama.Sesuai dengan konsep dalam Islam bahawa Islam adalah agama itu sendiri dan inilah cara hidup/ad-Din.Justeru itu penggunaan perkataan 'Islam religion' adalah salah kerana ia membawa maksud Islam adalah 'sub' kepada agama dan ini bermaksud agama lebih besar berbanding Islam.Ini terang-terang menyalahi konsep Islam yang menerangkan bahawa hanya Islam sebagai ad-Din(cara hidup).

7. Dalam sesi soal jawab,Dr.Zainy menjawab persoalan yang dikemukan oleh salah seorang hadirin iaitu mengenai ideologi nasionalisme yang disifatkan assabiyyah.Dr. Zainy Uthman menjawab bahawa penggunaan perkataan ini telah dibincangkan di dalam 'al-Muqaddimah' karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal.Dr. Zainy menjelaskan bahawa ia dibenarkan dalam Islam.Namun penggunaanya terhad pada tahap tertentu sahaja (legal for certain extend).Maknanya ia tidak boleh melebihi tahap atau batas yang mengharamkannya.Assabiyyah itu sendiri perlu difahami maknanya dan konsepnya.Assabiyyah muncul atas dasar dan sifat 'kebersamaan' manusia yang lahir secara fitrah.Ia adalah solidariti manusia yang semulajadi.Kerana itu ia dibenarkan kerana sifat semulajadi manusia yang mempunyai minat yang sama,ciri-ciri kebersamaan bersama yang boleh meletakkan mereka di bawah satu permuafakatan.Namun ia menjadi haram dan tidak dibenarkan apabila ia membawa kepada 'nepotisme'.Iaitu keadaan yang menyebabkan kita hanya memilih dari kelompok yang sama dengan kita sahaja contohnya keluaraga,kaum kerabat,etnik dan sahabat handai.Hal inilah yang berlaku dan meruntuhkan kerajaan Islam pada zaman dahulu.

8. Perkara terakhir yang dibincangkan oleh Dr. pada malam tersebut ialah berkenaan dengan sains.Barat pada masa kini sememangnya menghadapi masalah besar dengan sains.Mereka bermasalah kerana sejarah sains moden di Barat yang menimbulkan seribu satu konflik yang menempangkan kehidupan sekarang.Mereka keliru dalam menanggapi dan memahami sains.Pada era Newton(bukan sahaja seorang ahli sains tetapi mesti diingatkan bahawa asalnya seorang ahli falsafah yang mengkaji alam semulajadi), beliau telah meletakkan satu prinsip yang menjadi pegangan kepada sains empirikal pada masa kini iaitu "everything predictable".Dan inilah yang menimbulkan masalah kepada sains Barat yang ada pada hari ini.Sains sepatutnya anak kepada falsafah tetapi pada masa kini sains telah terpisah dan mereka(ahli sains dan masyarakat sains amnya) tidak langsung melihat kepada falsafah kerana ia adalah abstrak dan tidak diterima dalam sains yang bersifat 'empirikal' seperti mana yang diperjuangkan mereka.Sedangkan pada waktu dahulu sains dan falsafah adalah satu unsur yang tidak boleh dipisahkan.Apabila bercakap mengenai sains pasti tidak boleh terlepas daripada falsafah.Tetapi berbeza dengan masa kini,kerana itulah generasi berpendidikan aliran sains masa kini telah kehilangan jiwa dan makna terhdap kehidupan.Apatah lagi dipacu dengan nilai perindustrian dan keuntungan material.Dalam erti kata lain,kini fenomenanya ialah kelahiran anak baru sains iaitu teknologi.Dan kini Teknologi itulah yang merupakan intipati perindustrian dan sistem ekonomi.
"They dont want to listen to philosophy of science but they only want product(fast).So today, technology dictate science and philosophy."
Ujar Dr. Zainy mengakhiri sesi malam tersebut.
Fikir-fikirkan...

Saturday, June 5, 2010

Anak Muda dan Perubahan

Salam,

Menuntut perubahan dalam kehidupan terutamanya sistem adalah satu perkara yang tidak mudah.Perubahan ini memerlukan pengorbanan.Berkorban harta,jiwa,keluarga dan juga nyawa.Maka kerna itu harga sebuah perubahan adalah sungguh mahal.Sesiapa yang menyaksikan kelompongan dalam sesebuah sistem maka hendaklah mengubahnya kerana nikmat keupayaan akal dan sensitiviti yang dianugerahkan Ilahi itu cukup mahal dan disertakan dengan tanggungjawab.Itu yang pertama.Namun persoalan kedua lebih berat,sanggupkah kita bertanggungjawab menjadi salah satu agen perubahan sedangkan kita tahu risiko-risko perjuangan yang bakal dihadapi?Risiko itu terlalu berat.

Untuk membebaskan BaitulMaqdis para ulama' zaman dahulu telah bersatu padu membina kekuatan umat selama beratus tahun.Kerana itu pembebasan BaitulMaqdis oleh Salahuddin al-Ayyubi bukan hanya dikreditkan kepada beliau sahaja,tetapi kepada seluruh generasi yang sezaman dengan beliau dan juga generasi-generasi yang telah berusaha dari awal untuk membina iman,pemikiran,sahsiah serta semangat perjuangan generasi Salahuddin al-Ayyubi.Membina Generasi Salahuddin al-Ayyubi mengambil masa dan darah yang bukan sedkit.Yang pasti keringat serta pemikiran para ulama kita telah dicurah semaksimum mungkin untuk merealisasikan harapan umat Islam untuk membebaskan BaitulMaqdis.

Peranan Imam al-Ghazali terutamanya melalui karya beliau Ihya Ulumuddin telah menunjukkan kepada kita bahawa sesebuah perjuangan yang panjang memerlukan segala nilai-nilai dalam al-Quran.Salah satunya nilai intelek yang diberi oleh Hujjatul Islam tersebut.Ramai yang tidak nampak peranan Imam al-Ghazali dalam pembebasan BaitulMaqdis.Tetapi sebenarnya jiwa-jiwa kesatria generasi Salah al-Din itu berputik dengan peranan generasi ulama' tersebut yang seterusnya dirintis oleh beberapa ulama kemudian sehingga bangkitlah jiwa-jiwa perwira umat Islam yang gagah,kental, dan tidak kenal erti takut terhadap sebuah sistem yang besar pada waktu itu.

Maka mengambil pengajaran dari pembinaan generasi Salahuddin ini,kita selaku generasi muda Umat Islam perlu kembali berfikir dan menggerakkan tenaga dan intelek kita semaksimum mungkin terutama sebelum kita melangkah keluar dari institusi pendidikan formal.Kerana hakikat dunia luar itu lebih perit dan memerlukan jiwa yang tabah.Jika hari ini kita menangisi kematian rakyat Palestin dan umat Islam serta mengutuk kekejaman rejim Israel,maka sepatutnya kita juga mampu berfikir dan menerima idea bahwa kita sepatutnya melakukan perubahan.Perubahan kepada siapa atau apa?Kepada apa lagi yang anda ingin nafikan,perubahan kepada dunialah yang harus kita lakukan..Kerana selagi berdirinya kuasa-kuasa kapitalisme dan tercengkamnya sistem ini di seluruh dunia,maka kita umat Islam hanya menjadi buih-buih di lautan.Jumlahnya ramai tetapi kekuatannya tiada.Sayang sekali.

Hidup kita hanya sekali,maka anak muda ayuh keluar dari kepompong tertawan kita selama ini dek pandangan masyarakat dan sistem pendidikan kapitalis yang menjajah pemikiran kita sehingga kita fikir kita tidak mampu hidup tanpanya.Sehingga kita fikir makna kejayaan itu seperti mana diajar di sekolah dan universiti.Sehingga kita fikir puncak kejayaan kita adalah dengan banyaknya duit,tingginya kuasa,kuatnya pengaruh..maka malanglah kita,malanglah anak cucu kita dan juga generasi umat Islam selepas kita kerana kekuatan yang ada pada kita selaku anak muda ini tidak digunakan sepenuhnya untuk mengubah sistem yang korup dan zalim ini.

Apa yang kita mampu buat terhadap Israel sekarang???Siapa mampu memberi jawapan?Adakah negara-negara Islam yang sanggup menghantar tentera jihad?Adakah yang mampu melakukan sekatan ekonomi terhadap Israel?Mampukah?Apa yang kita termampu?Hanya dengan berdemo dan memberi tekanan melalui memorandum terhadap boneka Israel,Amerika Syarikat!Dan kita lihat sekarang,apakah negara polis dunia ini buat?Sanggupkah mereka memelihara kita?

Maka,sanggupkah anda anak muda menggalas tanggungjawab ini?Bersediakah anda untuk menerima tekanan yang akan diberi oleh sistem?JIka anda tidak,maka jangan dipijak mereka yang berkehendak,kerana semata-mata mereka yang berkehendak itu menentang sistem ini..Kerana tanpa jiwa-jiwa yang berani segalanya tidak mungkin,inilah kekuatan anak muda.Sanggup berdepan risiko besar sistem yang akan merendahkan status sosial pada pandangan masyarakat demi pembebasan terhadap dunia.Fikirkanlah wahai anak muda...bebaskanlah dirimu dari dibelenggu kejahilan sistem yang menipu,maka berfikirlah...fikir...